WMO-raad geïnstalleerd

Nieuwe WMO-raad adviseert gemeente

Op 5 juli werd de WMO-raad van Ubbergen geïnstalleerd door wethouder Leidy van der Aalst-Wolken. Deze raad geeft advies aan de gemeente over alle aangelegenheden die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning raken. De raad bestaat uit 5 leden, maar er wordt nog gezocht naar mensen die zich betrokken voelen bij de jeugd en leefbaarheid. Als je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met de wethouder of de voorzitter van de raad, de heer Frans den Hertog.