Veel belangstelling voor werkbezoek Stuurgroep Landschapsontwikkeling

Jo Coerwinkel bezocht een bijeenkomst van de Stuurgroep Landschapsontwikkeling in Persingen. Daar werd hij bijgepraat over het voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling dat de Ooijpolder is.

Op woensdag 26 oktober verzamelde zich al vroeg een groot gezelschap mensen tussen de koeien van boer Kroes in Persingen. Daar werden ze geïnformeerd over het voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. Naast de mensen van de stuurgroep waren er ook verschillende leden van de Provinciale Staten, Haskoning, gemeenteraadsleden, mensen van Via Natura en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Voor GroenLinks waren Wouter van Eck (Gelders Statenlid) en Jo Coerwinkel (raadslid Ubbergen) aanwezig.

Om te beginnen werd iedereen uitgebreid bijgepraat door mevrouw Jeanine Pijl, voorzitter van de stuurgroep, over de bijzondere publiek-private samenwerking die hier tot stand is gekomen. Ooijpolder-Groesbeek is een van de vier voorbeeldgebieden waar een extra impuls wordt gegeven aan landschapsontwikkeling met behulp van nieuwe financieringsconstructies. Publieke en private partijen werken nauw samen, technisch en financieel, om het agrarisch cultuurlandschap in de Ooijpolder te ontwikkelen. De kern van het programma is het landschap toegankelijker te maken voor recreatie en duurzaam in stand te houden met inzet van particuliere grondeigenaren. Door in sommige gevallen slimme kavelruil te combineren met de landschapsplannen wordt ook de landbouwstructuur beter.

Op zijn erf vertelde Geert Kroes daarna enthousiast over zijn betrokkenheid en visie op de samenwerking en hoe hij daar als ondernemer in participeert. Het tweede programma-onderdeel was een tocht door de polder per zonnetrein langs recent aangelegde landschapselementen. Ook werd er onderweg nog een keer gestopt om een korte wandeling te maken over een van de boerenlandpaden. De ochtend werd afgesloten met koffie en een broodje, opnieuw tussen de koeien, waarbij nog gedachten en meningen werden gewisseld tussen de aanwezige deelnemers van dit werkbezoek.