Samenwerken of herindelen

Het bestuur van GroenLinks Ubbergen wil in gesprek met andere GroenLinks-afdelingen over samenwerking of herindeling van gemeentes.

De provincie Gelderland heeft het initiatief naar zich toe getrokken om te onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van samenwerken en/of fuseren tussen de gemeenten die rondom Nijmegen liggen. Zoals bekend heeft de gemeente Millingen a/d Rijn andere gemeenten verzocht een uitspraak te doen over hoe zij in de toekomst mogelijke samenwerking en/of fusie zien en de reacties op die vraag  heeft de provincie ertoe gebracht met alle gemeente in gesprek te gaan.  Het bestuur van GroenLinks Ubbergen wil in het najaar afdelingsbesturen van GroenLinks in omliggende gemeenten uitnodigen voor een gesprek om te kijken in hoeverre hun visie op dit punt met elkaar overeenkomt.