Nieuwe kunstcommissie in Ubbergen

Ubbergen heeft sinds kort een nieuwe kunstcommissie

Sinds kort heeft de gemeente Ubbergen een nieuwe kunstcommissie, die bestaat uit wethouder Leidy van der Aalst-Wolken en drie kunstenaars uit onze gemeente. Allereerst gaat zij zich bezighouden met de opschoning van het gemeentelijk kunstdepot; de commissie onderzoekt wat er bewaard kan worden en wat er teruggegeven wordt aan de kunstenaars die het gemaakt hebben. Daarna wil de commissie de buitencollectie bekijken, nalopen op eventueel onderhoud dat nodig is, en tot slot wil zij alle beelden fotograferen voor een digitaal overzicht. Een mooi initiatief!