GroenLinks: één afdeling voor leden Ubbergen én Millingen a.d. Rijn

GroenLinks Ubbergen roept sympathisanten uit Millingen op om lid te worden. Op die manier hebben ook zij directe invloed op de mogelijke herindeling.

Al enige tijd hangt de vraag in de lucht hoe de samenwerking of samenvoeging van Millingen met buurtgemeenten eruit gaat zien. PvdA-fracties uit Millingen en Groesbeek en de PvdA/GroenLinks-fractie uit Ubbergen hebben bij de laatste Algemene Beschouwingen aangedrongen op verdergaande samenwerking/mogelijk herindeling.  De afdeling Ubbergen van GroenLinks, waarvan ook Millingen deel uitmaakt, ondersteunt deze plannen van harte.GroenLinks Ubbergen telt vele leden en ook bij landelijke verkiezingen haalt zij in deze gemeente altijd hoge scores. Voor Millingen ligt dit anders. GroenLinks is hier niet vertegenwoordigd in de raad en uit Millingen zijn er ook nog niet  veel mensen lid van deze partij.Met het oog op toekomstige ontwikkelingen nodigen wij sympathisanten van GroenLinks, vooral uit Millingen, uit zich  aan te sluiten bij onze afdeling en lid te worden. Op  die manier kunt u direct meepraten en  invloed uitoefenen op genoemde ontwikkelingen en andere zaken die voor Millingen én Ubbergen belangrijk zijn en waarvoor GroenLinks zich wil inzetten: een sterke plattelandsgemeente, groen en sociaal!